Výroční zpráva 2017

Zpráva představenstva o aktivitách společnosti v roce 2017

Společnost TECHO, a.s. provozovala v roce 2017 své činnosti plně v souladu s předmětem podnikání deklarovaným v obchodním rejstříku.

Zisk společnosti TECHO, a.s. dosáhl (bez přijatých dividend) 20 mil. Kč a byl cca 5 mil. Kč za srovnatelným ukazatelem z roku 2016. A to v situaci, kdy konec devizových intervencí ČNB a pokles kurzu měl z hlediska výsledku významně negativní vliv.

Největší část obratu byla realizována v projektech pro klíčové zákazníky jak na domácím trhu, tak samozřejmě v zahraničí. U projektu ŠKODA AUTO jsou klíčové dodávky vlastních výrobků a služeb,u projektu ERSTE (Česká spořitelna) jde především o dodávky fit-outů.

Hospodářský výsledek společnosti po zdanění za rok 2017 byl v hodnotě 31 mil. Kč, z toho jsou 11 mil. Kč přijaté dividendy od dceřiných společností.

Investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku představovaly v roce 2017 částku 12mil. Kč.

Společnost má zavedený systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ISO14001:2005 a v lednu 2017 úspěšně prošla recertifikačním auditem.

Celou zprávu si můžete stáhnout zde:

Výroční zpráva 2017

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Co pro vás můžeme udělat?

Dejte nám vědět