Výroční zpráva 2018

Zpráva představenstva o aktivitách společnosti v roce 2018

Společnost TECHO, a.s. provozovala v roce 2018 své činnosti plně v souladu s předmětem podnikání deklarovaným v obchodním rejstříku.

Zisk společnosti TECHO, a.s. dosáhl (bez přijatých dividend) 19 mil. Kč a byl stejný jako srovnatelný ukazatel z roku 2017. A to v situaci, kdy i nadále zhodnocovala česká koruna, zejména vůči Euru, což se negativně projevilo v korunovém vyčíslení zisku.

Největší část obratu vůči třetím stranám byla realizována v projektech pro klíčové zákazníky jak na domácím trhu, tak samozřejmě v zahraničí. Největšími odběrateli jsou ŠKODA AUTO, Grand Vision, Intel a ERSTE (Česká spořitelna) a dále dodávky na vybavení resortu na Zanzibaru.

Hospodářský výsledek společnosti po zdanění za rok 2018 byl v hodnotě 34 mil. Kč, z toho jsou 15 mil. Kč přijaté dividendy od dceřiných společností. Tato částka je následně uvažována jako výplata dividendy jedinému akcionáři.

Investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku představovaly v roce 2018 částku 15 mil. Kč.

Společnost má zavedený systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ISO 14001:2016 a v lednu 2018 úspěšně prošla recertifikačním auditem.

Celou zprávu si můžete stáhnout zde:

Výroční zpráva 2018

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Co pro vás můžeme udělat?

Dejte nám vědět