Exkurze pro budoucí architekty a designéry

Exkurze mají v TECHO dlouholetou tradici. Dnes jsou pravidelnými návštěvníky v našem areálu posluchači pražské ČVUT z Katedry architektury na Fakultě stavební, soukromé školy designu Intermezzo a dalších. Studenti se v rámci exkurze seznamují s vývojem produktu, s produktovou strategií, ale i samotným výrobním procesem. Velký ohlas má prohlídka showroomu, spojená s ukázkou pracovišť a celkového konceptu  našich vlastních kancelářských prostor. Budoucí architekti si u nás můžou osahat, jakým způsobem komunikovat se zákazníkem nebo na čem postavit úspěšnou prezentaci, jak naslouchat budoucím klientům a realizovat kanceláře pro spokojené uživatele.

Irena Stupková
marketing manager

Naším záměrem je představit i studentům středních a vysokých škol fungování podniku jako celku – tedy výrobní proces od zpracování materiálu až po design, ale také obchodní stránku společnosti. Nedílnou součásti je také výchova studentů k ekologii a k ekologickému myšlení, které je nám v TECHO vlastní. Snažíme se, aby si nás studenti zapamatovali jako inspirativní firmu a v budoucnu se k nám třeba rádi vrátili jako naši kolegové.

Studenty ze zahraničí láká splněný 

americký sen české firmy

Před několika lety jsme se spojili se společností International Study Programs, která organizuje pro univerzity krátkodobé studijní programy po celém světě. V rámci těchto programů studentům umožňují vzdělávat se v oblasti mezinárodního obchodu, a tím také pochopit, jak funguje podnikání v daném regionu. TECHO je pro zahraniční studenty inspirativním příkladem tradičního českého podniku, který expanduje do okolních zemí regionu, proniká i na další kontinenty a zároveň je součástí velké zahraniční skupiny. Vývoj firmy, která začínala v garáži na Praze 6 v ulici Pod Hřbitovem a poté, se přesunula do mnohonásobně větších prostor zde v Hostivaři s následným stále trvajícím rozvojem ke společnosti, která je součástí mezinárodní skupiny se širokou působností po celém světě, řada studentů přirovnala ke splnění tzv. „amerického snu.“

Co pro vás můžeme udělat?

Dejte nám vědět