"Zavedenie vertikálnych bariér medzi zdrojmi hluku a nechcenými poslucháčmi blokujeme, zvuky cestujú od jedného k druhému. Čím vyššia je bariéra, tým je výsledok efektívnejší, a to prostredníctvom priečok, paravánov a skríň. Najúčinnejšou bariérou sú produkty s hustým jadrom, ktoré zastavia zvuk prechádzajúci skrz materiál a pohltí ho na vonkajšej strane. "
Design: TECHO


Sonic

Akustická pohoda

70% pracovníkov uvádza, že menej hlučné prostredie sa pozitívne prejaví na zvýšenej produktivite ich práce. Akustické paravány Sonic tlmia zvuky a pomáhajú k vytvoreniu pohodlného a prínosného pracovného prostredia. Paravány pomáhajú obmedzovať prenos zvuku z jedného pracoviska na druhé, a tým znižovať nechcené odvádzanie pozornosti. Paravány Sonic boli navrhnuté s použitím moderného akustického materiálu od spoločnosti BASF - Basotectom ®. Vďaka vysokej kapacite absorpcie zvuku a požiarnej bezpečnosti je materiál Basotectom ® ideálne pre použitie v nábytkárskom priemysle. Akustické paravány Sonic vytvárajú komfortné pracovné a odpočinkové prostredie. Diskrétny dizajn navyše umožňuje architektom sústrediť sa na estetiku priestor bez konštrukčných obmedzení.

8 dôvodov prečo vyladiť akustickú pohodu

1.   Odstráňte rozptyľovanie spôsobené hlukom
2.   Zvýšte koncentráciu
3.   Zvýšte výkonnosť zamestnancov
4.   Znížte stres
5.   Zvýšte spokojnosť
6.   Stíšte kancelársku techniku
7.   Vytvorte príjemnú atmosféru
8.   Získajte súkromie pri komunikácii