„Je vzrušujúce vytvárať predmety a pracovať s priestorom. K tomu patrí hľadanie optimálnych tvarov, materiálov a technológií v porovnaní s funkciou.“
Design: Jiří Pelcl


Alva collection

Jednoduchosť, pevnosť a stabilita

Elegantný dizajn a jednoduché zostavenie, to sú hlavné znaky vešiaku, ktorého komponenty tvoria základ pre celý rad Alva Collection. Hlavný dôraz pri tvorbe dizajnu vešiaku bol kladený predovšetkým na funkčnosť a jednoduchosť použitia, stabilitu a pevnosť. Z týchto dôvodov bola zvolená zliatina hliníka s využitím technológie vytlačovaného profilu a tlakového liatia. Vešiak tvorí základný prvok novej rady doplnkov určených pre komerčné interiéry - kancelárie, obchody, hotely a konferenčné priestory.