Design je o hledání znamenitosti – splnění pokynů zákazníka, ale rovněž nahlížení za pouhou specifikaci úkolu a začlenění pocitů a možná i věcí, u nichž si zákazník neuvědomuje, že by je potřeboval. Tato syntéza designérského zadání s designérskou inspirací může dát vzniknout něčemu zvláštnímu, co se bude odlišovat od ostatních výrobků. Takové výrobky vydrží věky a stávají se klasikou."
Design: Craig Jones

Platform

Stůl, který nikde nekončí

Říká se, že spojená pracoviště mají svůj původ v kancelářích britského architekta Sira Normana Fostera z konce 90. let minulého století. Tento architekt se přesouval po kanceláři a sedával u různých členů svého designérského týmu a nakonec se rozhodl, že tento způsob týmové práce bude mnohem efektivnější u jednoho „stolu, který nikde nekončí“. Otevřený kancelářský stůl  Platform umožňuje vytvářet flexibilní varianty pracovišť. Systém je vhodný pro různé typy pracovišť - Hot Desk, Call Centre, Team Office. Kancelářský stůl Platform vyzývá jak ke komunikaci a interakci mezi uživateli, tak podporuje týmovou práci. Lze jej rovněž rozdělit paravány, a vytvořit tak důvěrná, uzavřená pracoviště pro různý počet uživatelů. Mikro-architekturu tohoto pracovního prostoru dotváří řada kancelářských doplňků, držáků monitorů, držáků CPU atd. Má velmi důmyslný centrální kabelový systém, nejenom co se týče přívodu elektřiny, ale i připojení ke zdroji dat (připojení PC, laptopů, telefonních stanic atd.).