Systém řízení

Zavedli jsme propracovaný integrovaný systém řízení společnosti, abychom mohli zajistit vysokou úroveň jakosti našich výrobků, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, abychom snížili zátěž na životní prostředí, což pokládáme za prioritní, pro dosažení úspěšnosti a prosperity naší akciové společnosti a zvyšování konkurenceschopnosti na tuzemském a zahraničním trhu. Certifikaci systémů řízení prováděnou nezávislou externí organizací chápeme jako ověření funkčnosti systémů řízení a zároveň jako jeden z možných zdrojů informací vedoucí k neustálému zlepšování všech činností společnosti.

 • CFCS 2002:2013 » Click to zoom ->
  CFCS 2002:2013
 • CSN OHSAS 18001 » Click to zoom ->
  CSN OHSAS 18001
 • CSN EN ISO 14001 » Click to zoom ->
  CSN EN ISO 14001
 • CSN EN ISO 9001 » Click to zoom ->
  CSN EN ISO 9001