C-o-C

Jako surovinu pro výrobu nábytku používáme nejvíce dřevo. Při výrobě nepoužíváme, ani jsme nikdy nepoužili, žádné tvrdé tropické dřevo – ani pro obložení. Z principu nesouhlasíme s používáním těchto vzácných zdrojů. Vždy jsme naši výrobní činnost prováděli na základě přesvědčení, že bychom měli podporovat udržitelné lesní hospodářství. Toto přesvědčení nabylo konkrétní podoby ve chvíli, kdy se společnost rozhodla připojit k účasti v systému řízení organizace při ověřování spotřebitelského řetězce C–o–C, a kdy jí po splnění podmínek stanovených Radou PEFC (Pan European Forest Certification Council), což bylo ověřeno nezávislým auditorem, byla udělena certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů C–o–C. Tento systém pod zastřešující organizací PEFC podporuje udržitelné lesní hospodářství. Na základě tohoto systému můžeme nakupovat dřevní materiál pouze od dodavatelů, kteří mohou zaručit, že dřevo pochází z neproblematických zdrojů a má jasný původ, který není důvodem ke sporům.  

To zaručuje, že veškerý náš dřevní materiál pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem.

  • TD CFCS 2002:2013  » Click to zoom ->
    TD CFCS 2002:2013
  • FSC  » Click to zoom ->
    FSC